TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T7/2017

Mô tả công việc:    - Phát triển hệ thống đại lý bán buôn sàn gỗ    - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng đại lý    - Chăm sóc hệ thống đại lý cũ, phát triển hệ thống đại lý mới.

TUYỂN DỤNG | Trưởng Phòng Kinh Doanh

- Tham mưu cho ban Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh. - Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng trong lĩnh vực kinh doanh. - Tổ chức và thực hiện, huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên phòng. - Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của công ty (Bao gồm: các công việc cần triển khai, nguồn lực cần thiết, doanh số đạt được,..). - Phối hợp với các bộ phận liên quan cùng lập các chương trình thúc đẩy kinh doanh với đối tác. - Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao - Tổ chức, giám sát công tác chăm sóc khách hàng của Phòng.

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T12/2016

Mô tả chi tiết công việc + Lương: 7 triệu. Hưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng. + Tuổi: 23 đến 30 tuổi  + Lĩnh vực  kinh doanh: Sàn gỗ công nghiêp và vật liệu trang trí nội thất. + Mô tả công việc: - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng. - Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược công ty, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến đàm phán, bán hàng & ký kết hợp đồng. - Đốc thúc thu hồi công nợ.

TUYỂN DỤNG | Kế Toán Kho - Tổng Hợp T12/2016

Mô tả chi tiết công việc - Quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ và các công việc liên quan đến kế toán kho - Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa - Đốc thúc, nhắc nhở nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ - Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T6/2016

Mô tả chi tiết công việc + Lĩnh vực  kinh doanh: Sàn gỗ và vật liệu trang trí nội thất. + Mô tả công việc: - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng. - Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược công ty, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến đàm phán, bán hàng & ký kết hợp đồng. - Đốc thúc thu hồi công nợ.

TUYỂN DỤNG | Kế Toán Kho T5/2015

Mô tả chi tiết công việc - Quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ và các công việc liên quan đến kế toán kho - Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa - Đốc thúc, nhắc nhở nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ - Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.