TUYỂN DỤNG 2016

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T12/2016

Mô tả chi tiết công việc + Lương: 7 triệu. Hưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng. + Tuổi: 23 đến 30 tuổi  + Lĩnh vực  kinh doanh: Sàn gỗ công nghiêp và vật liệu trang trí nội thất. + Mô tả công việc: - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng. - Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược công ty, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến đàm phán, bán hàng & ký kết hợp đồng. - Đốc thúc thu hồi công nợ.

TUYỂN DỤNG | Kế Toán Kho - Tổng Hợp T12/2016

Mô tả chi tiết công việc - Quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ và các công việc liên quan đến kế toán kho - Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa - Đốc thúc, nhắc nhở nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ - Các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

TUYỂN DỤNG | Nhân Viên Kinh Doanh T6/2016

Mô tả chi tiết công việc + Lĩnh vực  kinh doanh: Sàn gỗ và vật liệu trang trí nội thất. + Mô tả công việc: - Nghiên cứu thị trường, đánh giá nhu cầu khách hàng. - Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược công ty, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến đàm phán, bán hàng & ký kết hợp đồng. - Đốc thúc thu hồi công nợ.